NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

A Central University established by an Act of Parliament

Tirupati – 517507

Number of Ph.Ds awarded per teacher during the last five years 2016 – 2021

Sl.NoName of the PhD scholarName of the DepartmentName of the guide/sTitle of the thesisYear of registration of the scholarYear of award of PhD
संशोधच्छात्रस्य नामविभागस्य नाममार्गदर्शकस्य नामशोधप्रबन्धस्य नामशोधच्छात्रस्य पञ्जीकरणवर्षम्उपाधिप्राप्तिवर्षम्
1G.V. Phaniraja SastriVyakaranaProf. Ch.P. Satyanarayanaकृष्णयजुर्वेदीय दर्शपूर्णमासप्रकरणमन्त्राणां विद्यारण्य भाष्यानुसारं पाणिनीयस्वरसूत्रप्रयुक्तः सविमर्शेविचारः20112016
2Kalasu RajeshEducationProf. Ch.P. Satyanarayanaआन्ध्रप्रदेशस्थ माध्यमिकस्तरीय अध्यापकानां मूल्यशिक्षा विषये अवधारणायाः सर्वेक्षणात्मकमध्ययनम्20132016
3Mr. H.G. Arjun KashyapSahityaProf. S. Sudarsana Sarmaकाव्यप्रकाशाव्याख्यायाः श्रीभास्करमिश्रप्रणीत-साहित्यदीपिकायाः समीक्षात्मकसम्पादनम्20142017
4Mr. Jandhyala Chandra SekharSahityaProf. C. Lalitha Raniपुराणेषु रामकथा – एकं सहित्यक मध्ययनम्20142017
5Mr. M. Suryanarayana MeduriNyayaProf. P.T.G.Y. Sampathkumaracharyuluमहादेवपुणतामकर-विरचित-न्यायकौस्तुभस्य पाठसमीक्षात्मकं सम्पादनम् (अनुमानखण्डः)20132017
6Mr. Naveen KumarJyotishaProf. Radhakant Thakurवेदाङ्गज्योतिषयस्य समीक्षात्मकमध्ययनम्20112017
7Mr. VishnuJyotishaProf. Unnikrishnan Nampithiriज्यौतिषश्शास्त्रानुसारेण शारीररोगास्तत्परिहारश्च20152017
8Ms. Priti Pareswari MohantyDharmasastraDr. Sudhansu Sekhar Mohapatraपारस्करगृह्यसूत्राश्वलायनगृह्यसूत्रयोस्तुलनात्मकमध्ययनम्20132017
9Ms.Deptimayee DashSahityaDr. Somanatha Dasगोस्वीमिबलभद्रप्रसादशास्त्रिविरचितस्य सिन्धुराजवधमहाकाव्यस्य समीक्षात्मकमध्ययनम्20112017
10A.T. BathriVisistadvaita VedantaProf. K.E. Devanathanश्रीवात्स्यवरदाचार्यविरचितस्य तत्त्वसारस्य विशिष्टमध्ययनम्20062018
11Arupam SamantaEducationDr. K. Kadambiniछात्राध्यापकानां संस्कृतशिक्षणे उदाहरणद्वारा विशदीकरण-छात्रभागग्रहण-प्रोत्साहन-पाठसमापनकौशलानां विकासे सूक्ष्मशिक्षणस्य प्रभावः20142018
12Ayachit Shantanu Ambadas RaoAdvaita VedantaProf. K. Ganapathi Bhatचतुस्सूत्र्याः अद्वैतविशिष्टाद्वैतशुद्धाद्वैतभाष्याणां समीक्षात्मकमध्ययनम्20162018
13Debabrata PandaDharmasastraProf. Sripada Bhatकालसारकालमाधवयोस्तुलनात्मकमध्ययनम्20132018
14Dhavala V.S.S.S.R. PrasadVyakaranaProf. S. Satyanarayana Murtyभीमाचार्यप्रणीतायाः परिभाषेन्दुशेखरव्याख्यायाः परिभाषार्थमञ्जर्याः सम्पादनमध्ययनञ्च20132018
15G. SumedhaSahityaProf. R.L. Narasimha Sastryबृहत्त्रय्यां दण्डनीतेराधुनिकयुगे प्रासङ्गिकता20132018
16Ganesh HegdeAdvaita VedantaProf. M.L. Narasimha Murthyसमन्वयाध्यायस्य प्रथमपादशाङ्करभाष्यन्यायरक्षामण्योः तुलनात्मकमध्ययनम्20132018
17Gobinda SarkarEducationDr. S. Muralidhara Raoछात्राणां प्रतिभासंवर्धने मूल्यशिक्षायाः योगदानम्20152018
18Hrusikesha SahuJyotishaDr. Krishneshwar Jhaमुहूर्तमार्तण्ड – मुहूर्तरत्नयोः तौलनिकम् अध्ययनम्20112018
19Iswarachandra M.JyotishaProf. A. Sripada Bhatश्रीकञ्चं यल्लयार्यविरचितस्य दैवज्ञविलासस्य कालवेद्यखण्डस्य समीक्षात्मकं सम्पादनम्20142018
20Kalakuri SivajyothirmayiSahityaProf. K. Raja Gopalanश्रीकोराडरामचन्द्रकविविरचितस्य घनवृत्तकाव्यस्य समीक्षात्मकमध्ययनम्20132018
21Kanapala KumarVyakaranaProf. J. Ramakrishnaपाणिनीयदिशा चम्पूभारते कृत्तद्धितान्तप्रयोगाणां समीक्षणम्20132018
22Karanam BadarinathSahityaProf. K. Raja Gopalanपञ्चतन्त्रे प्रबन्धनविद्यांशाः20132018
23Kasturi V.V.S.A.R. Chandra SekharVyakaranaProf. J. Ramakrishnaश्रीविनायकरहस्ये ज्ञानसारस्य तद्धितान्तप्रयोगपरिशीलनम्20152018
24Krishna JoshiMimamsaProf. K.E. Devanathanखण्डदेवकृतभाट्टरहस्यकौण्डभट्टकृतभूषणसारयोः तौलनिकम् अध्ययनम्20112018
25Kumar BagewadimathEducationDr. R. Chandrasekharभासनाटकचक्रे प्रमुखाणां पात्राणां मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या व्यक्तित्वाध्ययनम्20142018
26L. Savita AryaVyakaranaProf. J. Ramakrishnaपाणिनीयानुसारं रामचन्द्रभट्टप्रणीतसभ्याभरणस्य विमर्शः20142018
27M. Venkata NarayanaMimamsaDr. T.S.R. Narayananन्यायरत्नमालायाम् अङ्गनिर्णयपरिच्छेदस्य विशिष्टमध्ययनम्20132018
28Mr. Ajay Kumar PatiEducationDr. S. Muralidhara Raoउत्कलप्रदेशे पारम्परिकाधुनिकविद्यालयेषु सेवारतानां संस्कृतशिक्षकाणां समस्यानामध्ययनम्20132018
29Mr. Anil Kumar DashDharmasastraDr. Sitansu Bhusan Pandaश्राद्धमयूख-श्राद्धदीपयोस्तुलनात्मकमध्ययनम्20152018
30Mr. Ashish JJyotishaDr. Krishneswara Jhaपण्डितरुद्रमणिविरचितस्य प्रश्नशिरोमणेः विमर्शात्मकमध्ययनम्20152018
31Mr. Ashok Babu D.SahityaProf. C. Lalitha Raniकविराजविश्वनाथविरचितचन्द्रकलानाटिकायाः आलङ्कारिकमध्ययनम्20142018
32Mr. B. BhaskaraDwaita VedantaProf. Narasimhacharya Purohitश्रीनिवासाचार्यविरचितस्य श्रीमद्भागवततात्पर्यनिर्णयप्रकाशस्य पाठसमीक्षात्मकं सम्पादनम्20132018
33Mr. Harikrishna V.P.EducationDr. S. Dakshina Murthy Sarmaकेरलीयसंस्कृताध्यापकानां संस्कृतशिक्षणे मातृभाषाप्रभावः तन्निवारणोपायाश्च20152018
34Mr. K. Sivanaga SandeepEducationDr. S. Muralidhara Raoस्वातन्त्र्योत्तरकालिकसंस्कृतविकासे आन्ध्रप्रदेशीयप्रचारसंस्थानां योगदानम्20142018
35Mr. Korra Hari LalAgamaProf. Vishnubhattacharyuluशाण्डिल्यसंहितान्तर्गतस्य भक्तिखण्डस्य समीक्षात्मकमध्ययनम्20152018
36Mr. Nanda Dulal MondalSahityaDr. K. Suryanarayanaकविनारायणविरचितायाः कुमार सम्भवदीपिकाव्याख्यायाः चतुर्थतः अष्टमसर्गपर्यन्तं पाठसमीक्षात्मकं सम्पादनम्20112018
37Mr. Narendra Kumar AryaSahityaDr. C. Ranganathanसंस्कृतवाङ्मये आतिथ्यभावनाविमर्शः20142018
38Mr. Santosh MajhiVyakaranaRajanikanth Shuklaसिद्धान्तकौमुद्याः सुखबोधिनीव्याख्यायाः शब्दाधिकारस्य सम्पादनमध्ययनञ्च20142018
39Mr. VishwashrawaEducationDr. S. Dakshina Murthy Sarmaसत्यार्थप्रकाशे शैक्षिकतत्त्वानां विवेचनम्20142018
40Ms. Annada Kumari SadangiAdvaita VedantaDr. K. Ganapathi Bhatब्रह्मसूत्राणां हेतुत्वविचारः20132018
41Ms. N. VijayalakshmiEducationDr. S. Dakshina Murthy Sarmaसंस्कृतनाटकेषु शैक्षिकतत्त्वानां विमर्शनम्20092018
42Ms. Rosalin SahooJyotishaProf. A. Sripada Bhat 20142018
43Ms. Suchismita PanigrahiPuranetihasaDr. Paramita Pandaमहाभारतस्थ नलचरित्र – वामनप्रणीत – नलाभ्युदयमहाकाव्ययोः तौलनिकमध्ययनम्20152018
44N.K. JagannathanNyayaProf. O.S. Ramlal Sarmaजगदीश-गदाधरयोः मतानुसारेण परामर्शप्रकरणस्य समीक्षात्मकमध्ययनम्20132018
45Nutani GrahacharyaJyotishaDr. V. Unnikrishnan Nampiyathiriजन्मकुण्डलीपरिशीलनपुरस्सरं कलाकारयोगानां निरूपणम्20142018
46P. SeshavataramSahityaProf. Ch.P. Satyanarayanaवैष्णव पुराणेषु श्रीदेव्याः स्वरूपवर्णनवैशिष्ट्यम् एकमध्ययनम्20082018
47Ravi Teja AvadhanuluSahityaProf. G.S.R. Krishna Murthyमातृश्रीस्तोत्रसाहितीपरिशीलनम्20132018
48Reetanjali PuhanDharmasastraDr. Sitansu Bhusan Pandaधर्मशास्त्रे प्रो. किशोरचन्द्रमहापात्राणामवदानम्20152018
49Salunke Rohit VishnuSahityaProf. S. Sudarsana Sarmaसाहित्यलक्षणग्रन्थेषु न्यायानामुल्लेखः एकमनुशीलनम्20152018
50Sapan Kumar PandaVedabhashyamDr. Niranjan Mishraचयनविषये कात्याययनश्रौतसूत्रस्य प्रमुखसूत्रान्तरैस्सह तुलनात्मकमध्ययनम्20142018
51Saroj Kumar KarDharmasastraDr. Sitansu Bhusan Pandaआधुनिकहिन्दुविधौ दत्तकव्यवस्थायाः धर्मशास्त्रदृष्ट्या अनुशीलनम्20112018
52Saudamini TripathySahityaProf. G.S.R. Krishna Murthyश्रीनीलाद्रीश-शेषाद्रीशयोः भक्तिसाहित्यानुशीलनम्20132018
53Sayanto MahatoSahityaProf. Ch.P. Satyanarayanaचन्द्रचूडप्रणीतकार्तवीर्योदयकाव्यस्य पाठसमीक्षात्मकं सम्पादनमध्ययनञ्च20132018
54Shinde Manoj AngadAdvaita VedantaProf. K. Ganapathi Bhatब्रह्मसूत्रस्थ प्रथमद्वितीयाध्याययोः शङ्करनीलकण्ठभाष्ययोः तुलनात्मकमध्ययनम्20132018
55Siprarani PradhanPuranetihasaDr. Paramita Pandaश्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणान्तर्गतयोः हंस – शङ्करगीतयोः समालोचनात्मकमध्ययनम्20142018
56Tanushree Bhanj DeoAdvaita VedantaProf. K. Ganapathi Bhatपञ्चदशीग्रन्थमाण्डूक्यकारिकाग्रन्थयोः तुलनात्मकमध्ययनम्20152018
57Tappetla Chitti BabuSahityaDr. J.B. Chakravarthyभासरूपकेषु लोकव्यवहारः एकमध्ययनम्20132018
58Thotakura AravindaSahityaProf. K. Ramasuryanarayanaश्रीहरिनारायणदीक्षितविरचितस्य भीष्मचरितमहाकाव्यस्य काव्यशास्त्रदृष्ट्या अध्ययनम्20082018
59V.G.K. Acharyulu KogantiEducationDr. K. Kadambiniपुराणेषु समुपवर्णितानां शैक्षिकतत्त्वानां परिशीलनात्मकमध्ययनम्20082018
60V.R.S.P. Durga GunturiSahityaProf. G.S.R. Krishna Murthyप्रमेनारायणद्विवेदिरचितस्य श्रीमद्रामचरितमानसकाव्यस्य अलङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षणम्20132018
61Vipin G. NairVyakaranaProf. R.L. Narasimha Sastryवैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः सुमनोरमाख्यव्याख्यायाः तद्धितभागस्य समीक्षात्मकं सम्पादनम्20132018
62Belapurkar Charusheela RajanVyakaranaProf. V. Muralidhara Sharmaपञ्चपाद्युणादिपाठवृत्तीनां तौलनिकमध्ययनम्20132019
63Bh. TukaramJyotishaProf. Ch.P. Satyanarayanaमहाभारते ज्यौतिषानुशीलनम्20072019
64Chilukuri Venkata Kota Satya Phani KumarSahityaProf. G.S.R. Krishna Murthyपञ्चमहाकाव्येषु अर्थान्तरन्यासविन्यासाः20082019
65D. Ravindra BabuVyakaranaDr. N.R.R. Tatacharyaपाणिनीयदिशा महाभारतस्य शल्यपर्वणः विशिष्टमध्ययनम्20132019
66Dharmadasan V.JyotishaProf. V. Unnikrishnan Nampiyathiriमाधवाचार्यप्रणीतविद्यामाधवीयोक्तषोडशसंस्काराणां मूहूर्त्तानां समीक्षात्मकमध्ययनम्20132019
67Gyan Ranjan GaneshEducationProf. K. Ravisankar Menonप्राच्यपाश्चात्यदार्शनिकानां नारीशिक्षाविषयकाऽवधारणायाः तौलनिकमध्ययनम्20132019
68Krishnanand DannanaEducationProf. V. Muralidhara Sharmaआपस्तम्ब-बौधायन-गौतमधर्मसूत्रोन्नीतशैक्षिकतत्त्वानामध्ययनम्20162019
69Lekh Ram DannanaVyakaranaProf. S. Satyanarayana Murtyलघुशब्देन्दुशेखरव्याख्यायाः स्वरसन्ध्यन्तमञ्जर्याः पञ्चसन्ध्यन्तचन्द्रिकायाश्च विशिष्टमध्ययनम्20142019
70Mr. Aravamudhan S.MimamsaDr. T.S.R. Narayananमीमांसान्यायप्रकाशव्याख्यानानां समीक्षात्मकमध्ययनम्20132019
71Mr. B. Keshava Prapanna Pandey

Visistadvaita

Vedanta

Prof. C. Raghavanश्रीमद्वरवरमुनिविरचितस्य प्रमाणसङ्ग्रहस्य पाठसमीक्षात्मकं सम्पादनम्20152019
72Mr. Balabhadra UpadhyayaVedabhashyamDr. Niranjan Mishraअथर्ववेदस्य शौनकपैप्पलादशाखयोस्समीक्षात्मकमध्ययनम्20132019
73Mr. Bharadwaj DashEducationDr. R. Chandrasekharउत्कलप्रदेशस्य उच्चमाध्यमिकच्छात्राणां सामाजिकसचेतनतायाः अध्ययनम्20142019
74Mr. Bijaya Kumar DashEducationProf. Prahlad R. Joshiओडिशाराज्ये माध्यमिकपाठ्यक्रमे उपलभ्यमानमानवाधिकारशिक्षायाः अन्वेषणम्20142019
75Mr. Damodar MohantaDharmasastraDr. Sudhansu Sekhar Mohapatraअशौचविषये विज्ञानेश्वर – गदाधरराजगुरुमतयोः समीक्षणम्20152019
76Mr. J. Sripada AcharDvaita VedantaProf. Narasimhacharya Purohitश्रीवरदराजीयस्य श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचित- श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णयव्याख्यानस्य पाठसमीक्षात्मकं सम्पादनम्20132019
77Mr. Jagannath RathVedabhashyamDr. Niranjan Mishraस्मार्तयागान्तर्गतकुण्डमण्डपानां विश्लेषणात्मकमध्ययनम्20132019
78Mr. Jayanta NuniyaEducationDr. Radhagovinda Tripathyपारम्परिकाधुनिकधारयोः संस्कृतच्छात्राणां धर्मविषयकाभिवृत्तेः तौलनिकमध्ययनम्20152019
79Mr. Kuppa NarasimhaNyayaProf. O.S. Ramalala Sarmaगदाधरीयसत्प्रतिपक्षविमर्शः20142019
80Mr. Kuppa Sri Guru BilweshaVyakaranaProf. J. Ramakrishnaव्याकरणे पायगुण्डे – वैद्यनाथस्य योगदानम्20142019
81Mr. Macharla Umamaheswara RaoSahityaDr. C. Ranganathanकालिदाससाहित्येषु कौटुम्बिकांशानां समीक्षात्मकमध्ययनम्20142019
82Mr. Nabakishore PandaDharmasastraDr. Sitansu Bhusan Pandaधर्मशास्त्रे पण्डितकुलमणिमिश्राणामवदानम्20152019
83Mr. P. Subhash Chandra BoseEducationProf. Radhagovinda Tripathyतेलङ्गाणाप्रदेशस्थ – उच्चमाध्यमिकस्तरीयसंस्कृताध्यापकानां पर्यावरणविषयकाभिज्ञानम्20162019
84Mr. Prasanta DasAdvaita VedantaProf. M.S.R. Subrahmanya Sarmaसूतसंहितायाः विमर्शनपुरस्सरं प्रस्थानत्रयोक्तज्ञानप्रतिबन्धकतत्त्वानां समीक्षणम्20162019
85Mr. Satyabrata NandaVedabhashyamDr. Niranjan Mishraकाण्वशुक्लयजुर्वेदे अग्निसूर्यतत्त्वविमर्शः20162019
86Mr. Shrihari R. WalvekarDvaita VedantaDr. Narayanaश्रीवनमालिमिश्रविरचित-वेदान्तचण्डमारुतस्य पाठसमीक्षात्मकं सम्पादनम्20152019
87Mr. Sibasish PagalEducationDr. R. Chandrasekharप्राचीनभारतीयशिक्षाव्यवस्थायाः आधुनिकशिक्षाव्यवस्थायां प्रासङ्गिकता प्रभावश्च20152019
88Mr. Soumya Ranjan MohapatraSahityaProf. S. Sudarsana SarmaSanskrit Inscriptions of the Thailand इति ग्रन्थोपपादितानां शिलालेखानां काव्यशास्त्रीयमध्ययनं तथा “थाईदेशस्य” सामाजिकसांस्कृतिकञ्चाध्ययनम्20152019
89Mr. Sourav MondalDharmasastraDr. Sudhansu Sekhar Mohapatraप्रमुखस्मृतिग्रन्थेषु उद्भिद्विनियोगविचारः20152019
90Mr. Surya Pavan Kumar HSahityaProf. G.S.R. Krishna Murthyध्वनिविरोधिप्रस्थानेषु अभिधावृत्तिमातृकायाः विश्लेषणम्20132019
91Mr. Uma Narasimha Murthy GontinaEducationProf. K. Kadambiniपञ्चतन्त्रे संवर्णितानां शैक्षिकसामाजिकमनोवैज्ञानिकतत्त्वानां प्रासङ्गिकता – एकमध्ययनम्20152019
92Mr. Venkata Ratnam PallemEducationDr. S. Muralidhara Raoभारतभागवतयोः विद्यमानशैक्षिकतत्त्वानि20132019
93Mr. Venugopal PurohitDvaita VedantaDr. Narayanaन्याय-द्वैतवेदान्तयोः प्रमाणविमर्शः20142019
94Mr.V. Pani PrasadEducationProf. N. Lathaआधुनिककाले दशोपनिषत्सु अभिवर्णितानां शैक्षिकसामाजिकतत्त्वानां प्रासङ्गिकता20152019
95Ms. Annapoorneswari V.S.JyotishaProf. A. Sripada Bhatश्रीयोगीश्वरविरचितायाः उत्पलपरिमलव्याख्यायाः बृहत्संहिताटीकायाः प्रथमभागस्य समीक्षात्मकमध्ययनम्20132019
96Ms. Annapurna DadhichEducationProf. Prahlad R. Joshiवैदिक-बौद्ध शिक्षयोः तुलनात्मकमध्ययनम्20142019
97Ms. Arundhati DasDharmasastraDr. Sudhansu Sekhar Mohapatraप्रायश्चित्तविलोचनप्रायश्चित्तमयूखयोस्तुलनात्मकमध्ययनम्20152019
98Ms. Chitrabati SahuDharmasastraDr. Sitansu Bhusan Pandaगौतमधर्मसूत्रे संस्काराणामुपरि विश्लेषणात्मकमध्ययनम्20132019
99Ms. Debalina GhoshVyakaranaDr. N.R. Ranganath Tatacharyaप्रयोगरत्नमालाव्याकरण – वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्योः तद्धितान्तभागस्य तुलनात्मकमध्ययनम्20152019
100Ms. Deepika DasAdvaita VedantaProf. K. Ganapathi Bhatकठोपनिषद्भाष्यस्य आनन्दगिरिगोपालयतीन्द्रटीकयोः तुलनात्मकमध्ययनम्20162019
101Ms. Rashmita PandaNyayaProf. PTGY Sampathkumaracharyuluजयन्तभट्टनिरूपितस्य वाक्यार्थविचारस्य अध्ययनम्20162019
102Ms. S. KumariSahityaProf. Satyanarayan Acharyaसंस्कृतसुप्रभातस्तोत्राणां काव्यशास्त्रीयमध्ययनम्20102019
103Ms. Sravanthi ChintalaboyinaSahityaDr. Bharat Bhusan Rathवासुदेवकविविरचितस्य युधिष्ठिरविजयकाव्यस्य आलङ्कारिकमध्ययनम्20142019
104Ms. Subhashree TripathyDharmasastraDr. Sudhansu Sekhar Mohapatraसमयमयूख-कालसर्वस्वयोस्तुलनात्मकमध्ययनम्20152019
105PrabhasiniVyakaranaProf. R.L. Narasimha Sastryमहर्षिदयानन्दकृत ऋग्वेदभाष्ये पाणिनीयव्याकरणस्य प्रभावः20132019
106Pragati DikshitEducationProf. Prahlad R. Joshiभारतीयास्तिकदर्शनेषु संवर्णितानां शैक्षिकमनोवैज्ञानिकतत्त्वानामध्ययनम्20152019
107R. Lakshmi NarayanaSankhya YogaDr. D. Jyothiयोगरहस्यस्य विशिष्टमध्ययनम्20162019
108Raghava K.L.NyayaProf. PTGY Sampathkumaracharyuluयज्ञपत्युपाध्यायविरचितानुमानतत्त्वचिन्तामणिप्रभायाः अध्ययनम्20082019
109Raghavendra BhatEducationProf. Prahlad R. Joshiमाध्यमिकस्तरे संस्कृताध्ययनसमस्यानां प्रयोगात्मकमध्ययनं परिहारोपायश्च20082019
110Ranjan RathSahityaProf. C. Ranganathanबलभद्रप्रसादशास्त्रिणां कृतीनां काव्यशास्त्रीयमध्ययनम्20152019
111Ravi NagalakshmiSahityaProf. G.S.R. Krishna Murthyपञ्चमहाकाव्येषु ओजोगुणविमर्शः20112019
112Sharmistha RouthEducationProf. Rajanikanta Shuklaव्यक्तित्वस्य निर्माणविकासयोः शैक्षिकमनोवैज्ञानिकतत्त्वानामध्ययनम्20152019
113Shiben MajiEducationDr. R. Chandrasekharशिक्षादर्शने आदर्शवादप्रकृतिवादपरिप्रेक्ष्ये प्राच्यपाश्चात्त्यचिन्तकानां तौलनिकमध्ययनम्20152019
114Sukanta GhoshEducationProf. N. Lathaपश्चिमबङ्गराज्ये स्वातन्त्र्योत्तरकालिकस्य संस्कृतशिक्षाविकासस्य सर्वेक्षणम्20152019
115Sukram MundaEducationDr. R.G. Tripathyकिरातार्जुनीयमहाकाव्ये मनोवैज्ञानिकतत्त्वानामेकमध्ययनम्20132019
116Sunil Kumar ThakurEducationProf. Rajanikanta Shuklaबिहारराज्ये संस्कृताध्ययनं प्रति माध्यमिकस्तरीयच्छात्राणामभिरुचेः सर्वेक्षणम्20142019
117Tatta Pavan KumarAgamaProf. V.S. Vishnu Bhattacharyuluश्रीपरमपुरुषसंहितायाः विमर्शात्मकमध्ययनम्20152019
118Thotakura ChaithanyaSahityaProf. K. Ramasuryanarayanaदशरथद्विवेदिविरचितस्य जानकीजीवनमहाकाव्यस्य अलङ्कारशास्त्रदृष्ट्या अध्ययनम्20082019
119Mr. Amaranath. KSahityaDr. Gyanaranjan Pandaबृहत्त्रय्यां मनोरञ्जनप्रकाराः20142020
120Mr. Dabbu Siva Prasad BabuSahityaDr. Bharat Bhusan Rathपण्डितगोविन्दचन्द्रमिश्रस्य नाटकानां समीक्षात्मकमध्ययनम्20142020
121Mr. Deependra JoshiSahityaDr. Gyanaranjan Pandaकविकलानिधिदेवर्षिश्रीकृष्णभट्टप्रणीतस्य ईश्वरविलासमहाकाव्यस्य आलङ्कारिकमध्ययनम्20162020
122Mr. Harichandana Kumar  S.SahityaProf. T.V. Raghacharyuluश्रीविष्णुपुराणस्य आलङ्कारिकमध्ययनम्20112020
123Mr. Jnanesh MaratheAdvaita VedantaProf. M.L. Narasimha Murthyबोधनिधिकृतायाः उपदेशसाहस्रीव्याख्यायाः समीक्षात्मकसम्पादनम्20132020
124Mr. Jonnavithula Venkata Rama SarmaJyotishaProf. A. Sripada Bhatपूर्वकालामृतज्योतिर्विदाभरणयोः तुलनात्मकमध्ययनम्20142020
125Mr. M. Sridhar RajanEducationProf. Prahlad R. Joshiभारतीयदर्शनाधुनिकमनोविज्ञानदृष्ट्या भ्रमविषयकमध्ययनम्20142020
126Mr. P. Krishnavasu SreekanthSahityaDr. Bharat Bhusan Rathप्रमोदचन्द्रमिश्रविरचितशतककाव्यानां साहित्यकमध्ययनम्20142020
127Mr. Pamidipallai Sricharan Vijay KishoreSahityaProf. K. Ramasuryanarayanaतात्पर्यवृत्तेः विमर्शः20162020
128Mr. Patil Sambhaji VitthalVyakaranaProf. R.L. Narasimha Sastryआचार्यहरिभास्करकृतपरिभाषाभास्करस्य नागेशाचार्यकृतपरिभाषेन्दुशेखरस्य च तुलनात्मकमध्ययनम्20142020
129Mr. Prasanta Kumar NikhandiaEducationProf. Prahlad R. Joshiबृहत्त्रय्यां प्रमुखपात्राणां मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या व्यक्तित्वाध्ययनम्20142020
130Mr. Remesh RAdvaita VedantaProf. K. Ganapathi Bhatश्रीमदभिनन्दविरचितलघुयोगवासिष्ठोपबृंहिताद्वैतवेदान्ततत्त्वानां समीक्षात्मकमध्ययनम्20102020
131Mr. S. Srinivasa KumarVyakaranaProf. S. Satyanarayana Murtyगोपालकृष्णशास्त्रिविरचितशाब्दिकचिन्तामणेः महाभाष्यव्याख्यानस्य चतुर्थाह्निक पर्यन्तं सम्पादनमध्ययनञ्च20152020
132Mr. Sambhunath MondalVedabhashyamDr. Niranjan Mishraतैत्तिरीयसंहितायाः सायण – भट्टभास्करभाष्ययोराध्यात्मिकतत्त्वानां विश्लेषणम्20152020
133Mr. Suneel Kumar SharmaSahityaProf. S. Sudarsana Sarmaवाल्मीकिरामायणपरिप्रेक्ष्ये सीताहरणनाटकस्य परिशीलनम्20142020
134Mr. Upadhya K. Prasanna Venkatesh K.SahityaProf. K. Rajagopalanभारतीशविजयकाव्यस्य आलङ्कारिकमध्ययनम्20132020
135Mr. V.N.S.G. Vijaya SimhaSahityaDr. S. Dakshina Murthy Sarmaकादम्बरीपूर्वार्धे औचित्यविचारः20112020
136Ms. A. Laxmi AryaEducationDr. A. Sachidananda Murthyब्राह्मणग्रन्थेषु शैक्षिकतत्त्वविमर्शः20142020
137Ms. Prabhala Siva KameswariSahityaProf. Rani sadasiva Murtyपद्मश्रीपुल्लेलश्रीरामचन्द्रुडुमहोदयानां लघुकाव्यानां काव्यशास्त्रीयमध्ययनम्20162020